regulamin

Regulamin sklepu internetowego be-być i tworzyć

 1. Sklep be-być i tworzyć z adresem strony www.bycitworzyc.pl jest Sklepem Internetowym prowadzonym przez firmę Be&Create Magdalena Szczepańska, ul. Jagienki 8/22, 04-967 Warszawa NIP: 952-19-35-956 REGON 145892836 zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 2. Wszystkie produkty są produktami nowymi wolnymi od wszelkich wad, wyprodukowanymi własnoręcznie często w pojedynczych egzemplarzach.
 3. W celu złożenia zamówienia należy wybrany produkt dodać „dodaj do koszyka” klikając na ikonę. Produkt od tej chwili znajduje się w koszyku klienta. Następnie po zakończeniu zakupów należy wybrać „przejdź do kasy” i uzupełnić pola z danymi niezbędnymi do przeprowadzenia transakcji. Po wybraniu formy płatności oraz przesyłki należy wysłać zamówienie.
 4. Przy zamówieniu kapci istnieje możliwość przygotowania pary w wybranym rozmiarze oraz kolorze. W tym celu należy wysłać zapytanie o rozmiar poprzez formularz kontaktowy dostępny po kliknięciu opcji „kontakt” w prawy górnym rogu. W wiadomości należy podać nazwę wybranego wzoru oraz rozmiar najlepiej z długością stopy podaną w centymetrach.
 5. Zamówienia są wysyłane ok. 2-3dni robocze po otrzymaniu od Kupującego płatności. Za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym lub paczką priorytetową oraz przez paczkomaty Inpost.
 6. Za zamówiony towar klient może zapłacić przelewem na podane konto Sprzedającego lub poprzez serwis płatności PayU.
 7. Kupujący może także odebrać zamówione przez siebie produkty w sklepie stacjonarnym na ul. Solec 30 w Warszawie, w godzinach funkcjonowania sklepu. Należy wtedy w opcjach wysyłki zaznaczyć opcję odbiór osobisty. W tym przypadku płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze.
 8. Na życzenie Kupującego jest możliwość wystawienia faktury VAT za zakupione produkty. W tym celu, podczas składania zamówienia należy umieścić informację o chęci otrzymania takiego dokumentu w polu „uwagi do zamówienia” oraz należy podać dane do faktury.
 9. Sprzedający zapewnia, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Sprzedającego, są gromadzone i przetwarzane zgodnie i w oparciu o ustawę z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedającego w każdym czasie.
 10. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru przebiegają zgodnie z ustawą obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Konsument może odstąpić od umowy zwartej ze Sprzedającym na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być sporządzone według wzoru formularza w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru są możliwe, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sprzedającego – Sklep be-być i tworzyć, ul. Solec 30 00-403 Warszawa. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami przesyłki (o ile nie są inne niż najtańszy proponowany koszt wysyłki towaru), która zostanie przelana na rachunek banku wskazanego przez Kupującego. W przypadku braku wskazania przez Kupującego sposobu zwrotu ceny towaru, zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres Kupującego. Cena towaru zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej towaru nie podlega zwrotom i ponoszony jest przez Klienta. Zwrotom nie podlegają produkty, wykonane na indywidualne zamówienie.
 11. Reklamacja. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: osobiście w sklepie ul.Solec 30 00-403 Warszawa, w godzinach pracy firmy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bycitworzyc@gmail.com Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Solec 30, 00-403 Warszawa. Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 12. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały oraz ich układ w Sklepie Internetowym są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedającego są zabronione. Niektóre elementy Sklepu Internetowego są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.
 13. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu.
 14. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
 15. Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.
 16. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
 17. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.
 18. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji
 19. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.
TWÓJ KOSZYK0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy